Ghost Online Thailand
Hãy đăng kí Thành viên để Truy Cập Diễn đàn
Ghost Online Thailand
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Share
View previous topicGo downView next topic
xiaojong
xiaojong
Lính mới
Lính mới
Bài gửi Bài gửi : 3
Gold Gold : 15005
T.Danh T.Danh : 5
Ngày tham gia : 2016-11-20

Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Empty Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100

on Thu Jan 05, 2017 2:17 pm
Message reputation : 100% (2 votes)
Thành Long Lâm Level 60-80:


NPC: Beggar, Dragon Castle Seneschal, Dragon Sect Master,Dragon Sect Student, Dragon Castle Book Merchant, Dragon Castle Clothing Merchant, Dragon Castle Blacksmith, Dragon Castle Security Consultant, Dragon Castle Doctor, GuardJinjo, Thief , Goyun, Native Yarang, Chieftan, Yangho


Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Npc3004008Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Npc3004007Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Npc3004013Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Npc_315002Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Npc3004005Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Npc3004004Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Npc3004003Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Npc3004002
Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Npc3004001Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 T113lgJTổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 OX4609yTổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 YLsmTw9Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 WOchQ9HTổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Dac2JXC

Item quest : [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]

Kappa Carapace, Rainbow Fabric , White Powder , Gourd Bowl , Poison Pouch , Zodiac Lamb Charm , Twig , Neon Powder , Walking Egg Charm , Dry Leg , Nine Tails , Big Molar Tooth , Rainbow Pearl , Rotten Tofu , Oblivion , Fire Piece , Rock Charm 60.
NPC: Beggar
Nhiệm vụ: đi trả cho GuardJinjo
Phần thưởng: 21152 EXP

60.
NPC: GuardJinjo
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Kappa Carapace
Phần thưởng: 21152 EXP

61.
NPC: GuardJinjo
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Rainbow Fabric
Phần thưởng: 129868 EXP

61.
NPC: GuardJinjo
Nhiệm vụ: đến trả cho Dragon Castle Clothing Merchant
Phần thưởng: 21645 EXP

61.
NPC: Dragon Castle Clothing Merchant
Nhiệm vụ: tìm 30 cái White Powder
Phần thưởng: 129868 EXP

62.
NPC: Dragon Castle Clothing Merchant
Nhiệm vụ: tìm 15 cái White Powder – 15 cái Rainbow Fabric
Phần thưởng: 132192 EXP + Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 N5pWcpP ( tăng 12% ATK trong vòng 1h )

63.
NPC: Dragon Sect Student
Nhiệm vụ: đi trả cho Beggar
Phần thưởng: 22946 EXP

63.
NPC: Beggar
Nhiệm vụ: đi trả cho Dragon Sect Master
Phần thưởng: 22946 EXP


63.
NPC: Dragon Sect Master
Nhiệm vụ: đi trả cho Dragon Sect Student
Phần thưởng: 22946 EXP

63.
NPC: Dragon Sect Student
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Gourd Bowl
Phần thưởng: 142962 EXP

64.
NPC: Dragon Sect Master
Nhiệm vụ: đi trả cho Dragon Castle Doctor
Phần thưởng: 23827 EXP

65.
NPC: Dragon Castle Doctor
Nhiệm vụ: tìm 30 cái White Powder
Phần thưởng: 147994 EXP

65.
NPC: GuardJinjo
Nhiệm vụ: đi trả cho Beggar
Phần thưởng: 26189 EXP

65.
NPC: Dragon Castle Blacksmith
Nhiệm vụ: tìm 30 Slate Fragment
Phần thưởng: 147994 EXP

66.
NPC: Dragon Castle Security Consultant
Nhiệm vụ: tìm 30 Slate Fragment
Phần thưởng: 152678 EXP

66.
NPC: Dragon Castle Book Merchant
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Gourd Bowl
Phần thưởng: 152678 EXP 
67-68. Chuỗi quest làng Hunter
NPC: Beggar
Nhiệm vụ: đi trả cho Goyun ở làng hunter  sau đó tiếp tục nhận rồi trả Chieftan tiếp tục đi trả cho Native Yarang sau đó tiếp tục nhận quest sau đó trả cho nó tiếp k dc thì đi qua map 2k tìm thằng này Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 LZJ5hbS rồi quay về trả cho nó sau đó tiếp tục nhận rồi đi tìm Yangho nó kêu bạn tìm 20 cái Slate Fragment – 20 cái Gourd Bowl trả cho Goyun sau cùng là quay về tìm GuardJinjo trả rồi trả tiếp cho Dragon Sect Student kết thúc chuỗi quest ở làng Hunter


Phần thưởng: 

68.
NPC: Dragon Castle Blacksmith
Nhiệm vụ: tìm 30 Slate Poison Pouch
Phần thưởng: 161280 EXP

68.
NPC: Dragon Castle Blacksmith
Nhiệm vụ: tìm tìm 5 cục khoáng Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 OVZOWi8
Phần thưởng: 26880 EXP + Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 6HbbqLD

68.
NPC: Dragon Sect Student
Nhiệm vụ: đi trả cho Dragon Castle Blacksmith
Phần thưởng: 26880 EXP

69.
NPC: Dragon Sect Student
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Poison Pouch
Phần thưởng: 172420 EXP

69.
NPC: Dragon Sect Student
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Twig
Phần thưởng: 172420 EXP

70.
NPC: Dragon Sect Student
Nhiệm vụ: đi kill một con Zodiac Lamb 
Phần thưởng: 196220 EXP

70.
NPC: Dragon Sect Student
Nhiệm vụ: đi trả cho Dragon Castle Security Consultant
Phần thưởng: 29370 EXP

71.
NPC: Dragon Castle Security Consultant
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Twig
Phần thưởng: 179480 EXP

71.
NPC: Dragon Castle Security Consultant
Nhiệm vụ: tìm 1 cái Zodiac Lamb Charm
Phần thưởng: 179480 EXP

72.
NPC: Dragon Castle Security Consultant
Nhiệm vụ: đi trả cho Dragon Castle Book Merchant
Phần thưởng: 30360 EXP

72.
NPC: Dragon Castle Book Merchant
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Neon Powder
Phần thưởng: 182160 EXP

72.
NPC: Dragon Castle Book Merchant
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Twig
Phần thưởng: 182160 EXP

73.
NPC: Dragon Castle Book Merchant
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Walking Egg Charm
Phần thưởng: 184218 EXP

74.
NPC: Dragon Castle Book Merchant
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Walking Egg Charm
Phần thưởng: 185622 EXP

74.
NPC: Dragon Castle Book Merchant
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Twig – 10 cái Neon Powder – 10 cái Walking Egg Charm
Phần thưởng: 185622 EXP

75.
NPC: Dragon Castle Book Merchant
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Dry Leg
Phần thưởng: 186384 EXP

75.
NPC: Dragon Castle Book Merchant
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Nine Tail
Phần thưởng: 186384 EXP

76.
NPC: Dragon Castle Book Merchant
Nhiệm vụ: đi trả cho Dragon Sect Student
Phần thưởng: 31069 EXP

76. Quest này bị lỗi không thể click vào bảng quest xem nhé nên đừng cố click vào để bị out game ra chỉ nên nhận rồi trả thôi
NPC: Dragon Sect Student
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Walking Egg Charm – 10 cái Dry Leg – 10 cái Nini Tail
Phần thưởng: 246412 EXP + Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 IQoKpNf level 80

77.
NPC: Dragon Sect Student
Nhiệm vụ: đi trả cho Dragon Sect Master
Phần thưởng: 31812 EXP

77.
NPC: Dragon Sect Master
Nhiệm vụ: đi tìm Thief ở thành minh châu trả
Phần thưởng: 31812 EXP

77.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: sau đó đi trả cho cái cây ở map Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Pj4Uqvb Rockygorge 7 sau đó quay về trả cho Thief
Phần thưởng:

78.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Big Molar Tooth
Phần thưởng: 195048 EXP

78.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Big Molar Tooth
Phần thưởng: 195048 EXP

78.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: tìm Rainbow Pearl
Phần thưởng: 199048 EXP +  Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 IQoKpNf level 80

79.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: đi tìm 30 cái Rotten Tofu
Phần thưởng: 199040 EXP

79.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: đi kill một con boss ngựa
Phần thưởng: 199040 EXP

Lv80: nhận nv ở Hamu thành minh châu sau đó đi tìm zomi sau đó quay về tìm Thief ở thành minh châu

80.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: đi trả cho Dragon Sect Master
Phần thưởng:

80.
NPC: Dragon Sect Master
Nhiệm vụ: đi hell ngựa để trả quest cho Dragon Sect Master
Phần thưởng: 309052 EXP + Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 IQoKpNf lv80


80.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: tìm 50 cái Fire Piece
Phần thưởng: 291000 EXP

80.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: tìm 25 cái Obivion – tìm 25 cái Rock Charm
Phần thưởng: 780000 EXP

80.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: tìm 20 cái Meat
Phần thưởng: 210000 EXP 
Tháp Sinh Tử Level 80-100:

NPC: Monk, Lunhae, Titan Temple Chief , Jangho, Trader
Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 RjxSmt4Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 JKqsGshTổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Qw6OooITổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Dac2JXCTổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 3efOYUTTổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Npc3002011

Item quest : [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]   [You must be registered and logged in to see this link.]  Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Q5cBVnC [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  

Dark Blade - Glossy ShurikenOblivion - Fire Piece - Heated Stone - Pain Sap - Zodiac Snake Charm - Poison Jug - Soul Crystal - Sorrowfull Smoke - Sticky Oil - Dark Three Bark - Face Root - Fatal Sap - Red Tree Bark - Yeti Mushroom - Bull Horn - Reaper Hat


80. Khi nhận quest sẽ nhận dc Ear Ring Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 SihaN1e gia tăng 30% pháp lực/công lực khi đánh ở tháp sinh tử
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 70 cái Dark Blade ( nhận và trả 2 lần )
Phần thưởng: 261315 EXP


81-82.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 70 cái Glossy Shuriken ( nhận và trả 2 lần )
Phần thưởng: 274140 EXP

81-82.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 70 cái Oblivion ( nhận và trả 2 lần )
Phần thưởng: 274140 EXP

83.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 15 cái Dark Blade – 15 cái Oblivion
Phần thưởng: 280000 EXP

83.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Fire Piece ( nhận và trả 2 lần )
Phần thưởng: 280000 EXP

84.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: đi kill 1 con Red Flame trong vòng 5’
Phần thưởng: 290000 EXP

85.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 35 cái Rock Charm
Phần thưởng: 300000 EXP

85.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 35 cái Fire Piece
Phần thưởng: 300000 EXP

86.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  tìm 35 cái Pain Sap
Phần thưởng: 320000 EXP

86.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  kill 50 Trans Rock Giant
Phần thưởng: 320000 EXP

87.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 35 cái Stone Fist
Phần thưởng: 320000 EXP

87-88.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  tìm 70 cái Pain Sap
Phần thưởng: 320000 EXP

88.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 35 cái Poison Jug
Phần thưởng: 335825 EXP

89.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 35 cái Poison Jug
Phần thưởng: 348423 EXP

90.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: đi kill Zodiac Snake 
Phần thưởng: 378575 EXP

90.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 1 cái Zodiac Snake Charm
Phần thưởng: 378575 EXP

91.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 35 cái SoulCrystal
Phần thưởng: 393910 EXP

91.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: tìm 35 cái SoulCrystal
Phần thưởng: 409570 EXP

92.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  đi gặp lão già ở map 30k
Phần thưởng: 409570 EXP

92.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  quay về trả cho Monk
Phần thưởng: 409570 EXP

93.
NPC:
Nhiệm vụ:  tìm 35 cái Sorrowfull Smoke
Phần thưởng: 425590 EXP

93.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  tìm 15 cái Sorrowfull Smoke + 15 cái Poison Jug
Phần thưởng: 420000 EXP

94.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  tìm 35 cái Sorrowfull Smoke
Phần thưởng: 440000 EXP

94.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  tìm 35 cái Sticky Oil
Phần thưởng: 440000 EXP

94.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  tìm 35 cái Dark Three Bark
Phần thưởng: 450000 EXP

95.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  tìm 35 cái Sticky Oil
Phần thưởng: 450000 EXP

96.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  tìm thằng Jangho này ở map 1k sau đó nhận tiếp nó kêu bạn tìm 35 cái Dark Three Bark
Phần thưởng: 470000 EXP + 470000 EXP

 
97.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  tìm 70 cái Face Root ( nhận và trả 2 lần )
Phần thưởng: 490000 EXP

98.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  tìm 70 cái Fatal Sap ( nhận và trả 2 lần )
Phần thưởng: 510000 EXP

99.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  đi trả Q cho cái cây ở Rocky Gorge 7
Phần thưởng: 10000 EXP

99.
NPC: cái cây
Nhiệm vụ:  kill 50 con blazing ent
Phần thưởng: 510000 EXP

99.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  tìm 35 cái item của Fatal Sap
Phần thưởng: 550000 EXP

100.
NPC: Monk
Nhiệm vụ: đi hell rắn
Phần thưởng: 670000 EXP + Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 4gJGBQa

100.
NPC: Monk
Nhiệm vụ:  đi giết boss blood ở tầng cuối tháp sau đó trả cho lão này
Phần thưởng: 870000 EXP


80.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: tìm 50 cái Fire Piece
Phần thưởng: 291000 EXP

100.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: qua map 30k tìm Titan Temple Chief 
Phần thưởng: 501000 EXP

100.
NPC: Titan Temple Chief 
Nhiệm vụ: tìm 8 cái Bull Horn – tìm 10 cái Yeti Musrom- 10 Reaper Hat sau khi hoàn thanh quest này sẽ có tele thẳng lên chỗ Goiun
Phần thưởng: 1253000 EXP

100.
NPC:  Titan Temple Chief 
Nhiệm vụ:  trả quest cho Titan Temple Chief 

Phần thưởng: 250000 EXP
namanhvjp1102
namanhvjp1102
Lính mới
Lính mới
Bài gửi Bài gửi : 7
Gold Gold : -1499
T.Danh T.Danh : 1
Ngày tham gia : 2017-06-29

Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100 Empty Re: Tổng hợp nhiệm vụ từ 60-100

on Mon Jul 17, 2017 1:20 am
Message reputation : 100% (1 vote)
nhiệm vụ lvl 98 nhận từ cái cây là giết 50 con trans blazing ent chứ ko phải blazing ent
tương tự nhiệm vụ lvl 99 là tìm 35 cái red tree bark từ trans blazing ent chứ ko phải fatal sap[You must be registered and logged in to see this link.]
View previous topicBack to topView next topic
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum