Game show sẽ được tổ chức ngày 26-28/10. Dự OBT rơi vào khoảng giữa tháng 11 hoặc hơn!!!