Ghost Online Thailand
Hãy đăng kí Thành viên để Truy Cập Diễn đàn
Ghost Online Thailand
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Share
View previous topicGo downView next topic
xiaojong
xiaojong
Lính mới
Lính mới
Bài gửi Bài gửi : 3
Gold Gold : 15005
T.Danh T.Danh : 5
Ngày tham gia : 2016-11-20

Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Empty Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60

on Tue Dec 20, 2016 12:22 pm
Message reputation : 100% (2 votes)
Lưu ý: số hiện thị ở đầu nhiệm vụ là level nhé và một số nhiệm vụ nhất định phải hoành thành những cái nhỏ trước đó mới có thể nhận được nhiệm vụ mới, trước khi làm nên check số item cần để trả vì chắc chắn là sẽ cần nhiều hơn số yêu cầu của nhiệm vụ để k phải tốn công đánh thêm lần nữa.


Thanh Giang Thôn:
NPC :Buddha Town Security Consultant, Praying Lady, Dancing Townspeople, Harvester, Picketboy, Buddha Town Doctor, Buddha Town Chef, Stonemason, Tired Miner

Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc4000007Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc4000001Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc4000008Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc4000002Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc4000009Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc4000006 Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc4000005Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc4000003Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc4000004


Vật phẩm để trả quest : [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]   [You must be registered and logged in to see this link.]   [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]

Corpse Fruit - Broken Wagon Wheel - Red Rubber Shoes - Mole Whiskers  - Blue Oil - Broken Lamp - Old Shove - Worm Cloth


18. 
NPC: Dancing Townspeople
Nhiệm vụ: Dancing Townspeople kêu bạn đến trả cho Buddha Town Security Consultant
Phần thưởng: 500 EXP

18.
NPC: Dancing Townspeople
Nhiệm vụ: Dancing Townspeople kêu bạn đến trả cho Security Chairman
Phần thưởng: 500 EXP

27. 
NPC: Dancing Townspeople
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Red Rubber Shoes
Phần thưởng: 12368 Exp

30. 
NPC: Dancing Townspeople
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Blue oil
Phần thưởng: 17300 Exp 

30. 
NPC: Dancing Townspeople
Nhiệm vụ: tìm 3 cái Blue oil + 5 cái Mole Whiskers
Phần thưởng: 17300 Exp

26. 
NPC: Buddha Town Security Consultant
Nhiệm vụ: tìm 15 cái Red Rubber Shoes sau đó đi trả cho Dancing Townspeople
Phần thưởng: 111400 Exp 

30.
NPC: Praying Lady
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Blue Oil 
Phần thưởng: 17300 Exp

25.
NPC: Picketboy
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Broken Wagon Wheel
Phần thưởng: 10003 Exp 

29. 
NPC: Picketboy
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Blue Oil
Phần thưởng: 15113 Exp 

27.
NPC: Harvester
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Red Rubber Shoes 
Phần thưởng: 12368 Exp 
27.
NPC: Harvester
Nhiệm vụ: đi giết 15 con Mole 
Phần thưởng: 12368 Exp 

24.
NPC: Buddha Town Doctor
Nhiệm vụ: đi tìm 10 cái Red Rubber Shoes
Phần thưởng: 8953 Exp 

26.
NPC: Buddha Town Doctor
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Mole Whiskers 
Phần thưởng: 11140 Exp 
 
18. 
NPC: Buddha Town Chef
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Corpse Fruit 
Phần thưởng: 2000 Exp 

25. 
NPC: Buddha Town Chef
Nhiệm vụ: tìm 15 cái Broken Wagon Wheel
Phần thưởng: 10003 Exp 

24. 
NPC: Stonemason
Nhiệm vụ: tiêu diệt 20 con Blue Preta
Phần thưởng: 8953 Exp 

29.
NPC: Stonemason
Nhiệm vụ: tiêu diệt 20 con Mole
Phần thưởng: 15113 Exp 


28. 
NPC: Tired Miner
Nhiệm vụ: tìm 5 cái Mole Whiskers - 4 cái Broken Wagon Wheel - 3 cái Red Rubber Shoes  
Phần thưởng: 13693 Exp 
31. 
NPC: Tired Miner
Nhiệm vụ: tìm 20 cái Broken Lamp
Phần thưởng: 19625 Exp 

32.
NPC: Tired Miner
Nhiệm vụ: đi giết một con boss heo
Phần thưởng: 22100 Exp 

33.
NPC: Tired Miner
Nhiệm vụ: đi giết 15 con Mining Shovel về trả cho Haran
Phần thưởng: 24750 Exp 

33. 
NPC: Tired Miner hoặc là nhận ở chỗ sapung ( k nhớ rõ lắm ) 
Nhiệm vụ: đi tìm 10 cái Old Shove sau đó quay về gặp sapung để trả
Phần thưởng: 24750 Exp

Thanh Quan Âm:
NPC: HARAN, SAPUNG, SECURITY CHAIRMAN, CHASTE SECURITY CONSULTANT, SECURITY GATEKEEPER 1, SECURITY GATEKEEPER 2,TRAVELLING PEDDLER, SUB PET TRAINER

Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc1000004Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc1000005Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3001008Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3001002Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3001009Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3001010Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3005007Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 NPC_4214006

Vật phẩm để trả quest : [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]   [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  

WICKED BUDDHA EYEBALL - GARUDA EGG - INSECT CARAPACE  - MAIDEN GHOST MIRROR - ACCURSED BONE - GHOUL HOUND FANG - SIGHTLESS WORM EGG - KABU HORN - GLODEN ARACHNE LEG - SNAKE TAMER FANG


21.
NPC: Security Chairman
Nhiệm vụ: Security Gatekeeper 1 nhờ bạn đến gặp haran và sapung
Phần thưởng: 1000 EXP

21.
NPC: Sapung
Nhiệm vụ: tìm 10 Garude Egg
Phần thưởng: 5000 EXP

21.
NPC: Haran
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Wicked Buuda Eyeball
Phần thưởng: 5000 EXP

21.
NPC: Haran
Nhiệm vụ: đi đến gặp Sub Pet Trainer để trả nv
Phần thưởng:  1000 EXP

23.
NPC: Sapung
Nhiệm vụ: đi gặp Buddha Town Chef để trả quest
Phần thưởng: 1500 EXP

23.
NPC: Haran
Nhiệm vụ: đi gặp Tired Miner
Phần thưởng: 10000 EXP 
21.
NPC: Sapung
Nhiệm vụ: đi đến gặp Travelling Peddler
Phần thưởng: 1000 EXP

21.
NPC: Sub Pet Trainer
Nhiệm vụ: tìm 15 cái Insect carapace
Phần thưởng: 7100 EXP

22.
NPC: Travelling Peddler
Nhiệm vụ: tìm 15 cái Garude Egg
Phần thưởng: 7100 EXP

23.
NPC: Buddha Town Chef
Nhiệm vụ: đi trả cho Harvester
Phần thưởng: 10000 EXP

23.
NPC: Tired Miner
Nhiệm vụ: đi trả cho Buddha Town Security Consultant
Phần thưởng: 500 EXP

23.
NPC: Harvester
Nhiệm vụ: đi tìm 10 cái Broken Wagon Wheel
Phần thưởng: 6988 EXP

23.
NPC: Buddha Town Security Consultant
Nhiệm vụ: đi tìm 10 cái Worm Cloth
Phần thưởng: 6988 EXP

31.
NPC: Buddha Town Chef
Nhiệm vụ: tìm 20 cái Blue Oil         
Phần thưởng: 19625 EXP


32.
NPC: Buddha Town Chef
Nhiệm vụ: tìm 20 Broken Lamp
Phần thưởng: 22100 EXP

33.
NPC: Buddha Town Chef
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Old Shove sau đó về trả cho sapung
Phần thưởng: 24750 EXP

33.
NPC: Sapung
Nhiệm vụ: tìm 15 cái
Phần thưởng: 27550 EXP

34.
NPC: Nhận từ haran sau khi hoàn thành chuỗi quest từ Tired miner
Nhiệm vụ: tìm 10 cái Tamer Fang
Phần thưởng: 27550 EXP

35.
NPC: Security Chairman
Nhiệm vụ: vào Nethewolrd đi hell dog để trả cho Security Chairman
Phần thưởng: 3000 EXP + nhẫn level 40

35.
NPC: Chaste Security Consultant
Nhiệm vụ: tiêu diệt 20 Sightless Worm
Phần thưởng: 29525 EXP

36.
NPC: Chaste Security Consultant
Nhiệm vụ: tìm 5 cái maiden ghost mirror – 5 cái insect carapage
Phần thưởng: 29525 EXP


36.
NPC: Security Gatekeeper 1
Nhiệm vụ: tìm 20 cái Accursed Bone
Phần thưởng: 33665 EXP

37.
NPC: Travelling Peddler
Nhiệm vụ: đi tìm 20 cái Sightless Worm Egg
Phần thưởng: 37000 EXP

37.
NPC: Travelling Peddler
Nhiệm vụ: tìm 20 cái Golden Arachine Leg
Phần thưởng: 37000 EXP

37.
NPC: Travelling Peddler
Nhiệm vụ: tìm 5 cái Kabu Horn – 7 cái Tamer Fang
Phần thưởng: 40525 EXP

38.
NPC: Sub Pet Trainer
Nhiệm vụ:  tìm 15 cái Kabu Horn
Phần thưởng: 40525 EXP

Thành Minh Châu - Khách Sạn Long Lâm :
 Handsome Man, Dusk Castle Weapon Merchant, Man Dusk Castle Doctor, Lady Fortuneteller, Restaurant Owner, Dusk Castle Outfitter, Dusk Castle Merchant, Dusk Castle Security Consultant, WeepingMaiden, Dusk Castle Duke, Dusk Castle Thief, Umbrella Lady,  Dusk Castle Seneschal , Royal Guard Wirang, Tavern Master, Seneschal, Lumberjack, Mountain Deity, Wounded Deer, Sect Master

Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002007Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002003Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002001Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002006Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002008Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002004Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002005Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002002Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002012Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002013Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002011Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3002009Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 NPC4313009111Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc_315020Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3003001Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3004007Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3005003Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3005004Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3005006Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3005005Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Npc3004013
            

Vật phẩm để trả quest : [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  [You must be registered and logged in to see this link.]  


Broken Bat – Wild Ginseng - Black PowderClogs - Cut Chain - Yellow Snail Shell - Bandit Tooth - Guwaz Tongue - Blue Snail Shell - Hair Lock - Barrel Weasel Hair - Racoon Tail - Gear Gall - Ghoul Wolf Skin - Preta Overcoat - Red Snail Shell - Briquette lgniterMeat 39.
NPC: Handsome Man
Nhiệm vụ:  sau đó vào nether world nhận quest này trong list quest là quest 25k exp sau đó đi cái này Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 U7blG9Y rồi quay về trả
Phần thưởng: 62800 EXP

39.
NPC: Handsome Man
Nhiệm vụ: đi trả cho Dusk Castle Doctor
Phần thưởng: 3000 EXP

41.
NPC: Hamu
Nhiệm vụ: tìm 10 wild ginseng
Phần thưởng: 67568 EXP


49.
NPC: Handsome Man
Nhiệm vụ: trả cho ba người lần lượt trả nv cho Dusk Castle Weapon Merchant, Man Dusk Castle Doctor, Lady Fortuneteller
Phần thưởng:

41. Đây là một quest khó hiểu chỉ đi trả k biết là quest gì mình mất mấy ngày mới tìm dc NPC thứ 1
NPC: Dusk Castle Doctor
Nhiệm vụ: đi trả cho haran + sapung tiếp tục đi nhận rồi đi trả cho Royal Guard Wirang nhận tiếp rồi đi trả tiếp tục chạy đến map 2k trả cho thằng này Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 UQxVS47 tiếp tục quay về hamu trả, tiếp tiếp tục đi đến thành long lâm trả cho thằng này Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 NkebDx3

49.
NPC: Lady Fortuneteller
Nhiệm vụ:  đi gặp Dusk Castle Doctor nhận dc vật phẩm quest Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 6wzvKPX sau đó về trả cho Lady Fortuneteller
Phần thưởng:


40.
NPC: Man Dusk Castle Doctor
Nhiệm vụ: đi trả cho Restaurant Owner
Phần thưởng: 3000 EXP
 
41.
NPC: Restaurant Owner
Nhiệm vụ: tìm 20 cái wild ginseng
Phần thưởng: 46972 EXP

41.
NPC: Restaurant Owner
Nhiệm vụ: đi trả cho Dusk Castle Weapon Merchant
Phần thưởng: 3000 EXP


42.
NPC: Dusk Castle Weapon Merchant
Nhiệm vụ: đi giết 40 con Dark Flame Ghost      
Phần thưởng: 50890 EXP


42.
NPC: Dusk Castle Weapon Merchant
Nhiệm vụ: đi trả nv cho Dusk Castle Merchant
Phần thưởng: 2000 EXP


42.
NPC: Dusk Castle Merchant
Nhiệm vụ: sau đó đối thoại Dusk Castle Merchant rồi đi tìm thằng trộm sau đó quay về trả
Phần thưởng: 50890 EXP

43.
NPC: Dusk Castle Merchant
Nhiệm vụ: rồi đi trả cho thằng trộm
Phần thưởng: 3000 EXP


43.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: tìm 10 cái black powder
Phần thưởng: 54318 EXP


43.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: trả cho Dusk Castle Duke
Phần thưởng: 3000 EXP

43.
NPC: Dusk Castle Duke
Nhiệm vụ: tìm 25 cái Broken Bat
Phần thưởng: 54318 EXP

44.
NPC: Dusk Castle Duke
Nhiệm vụ: trả cho Dusk Castle Outfitter
Phần thưởng: 3000 EXP


44.
NPC: Dusk Castle Outfitter
Nhiệm vụ:  tìm 15 cái Clogs
Phần thưởng: 57810 EXP

44.
NPC: Dusk Castle Outfitter
Nhiệm vụ: quay về trả chỗ Dusk Castle Duke
Phần thưởng: 4000 EXP


44.
NPC: Dusk Castle Duke
Nhiệm vụ: đi trả cho Thief
Phần thưởng: 5000 EXP


45.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: tìm 25 Cut Chain
Phần thưởng: 121408 EXP

45.
NPC: Thief
Nhiệm vụ: trả cho Dusk Castle Security Consultant
Phần thưởng: 5000 EXP

46.
NPC: Dusk Castle Security Consultant
Nhiệm vụ: tìm 20 cái Bandit tooth để trả cho Dusk Castle Seneschal
Phần thưởng: 65054 EXP

46.
NPC: Dusk Castle Security Consultant
Nhiệm vụ: tìm 20 cái Guwatongue để trả cho Royal Guard Wirang
Phần thưởng: 65054 EXP

46.
NPC: Royal Guard Wirang
Nhiệm vụ: đi trả cho Dusk Castle Seneschal
Phần thưởng: 5000 EXP


47.
NPC: Dusk Castle Seneschal
Nhiệm vụ: tìm 25 cái YellowSnail Shell
Phần thưởng: 127860 EXP

48.
NPC: Dusk Castle Seneschal
Nhiệm vụ: đi trả cho WeepingMaiden
Phần thưởng: 5000 EXP

48.
NPC: WeepingMaiden
Nhiệm vụ: tìm 25 cái BlueSnail Shell
Phần thưởng: 70616 EXP

48.
NPC: WeepingMaiden
Nhiệm vụ: đi trả cho Dusk Castle Security Consultant
Phần thưởng: 5000 EXP

48.
NPC: Dusk Castle Security Consultant
Nhiệm vụ: tìm 5 cái HairLock trả cho Umbrella Lady
Phần thưởng: 70616 EXP

49.
NPC: Umbrella Lady
Nhiệm vụ: tìm 20 cái Barrel Weasel Hair trả cho Dusk Castle Outfitter
Phần thưởng: 88284 EXP

49.
NPC: Dusk Castle Outfitter
Nhiệm vụ: đi trả cho Dusk Castle Seneschal
Phần thưởng: 5000 EXP

49.
NPC: Dusk Castle Seneschal
Nhiệm vụ: tìm 25 cái BlueSnail Shell
Phần thưởng: 88284 EXP

50.
NPC: Dusk Castle Seneschal
Nhiệm vụ: tìm 25 cái Gear Gall trả cho Tavern Master
Phần thưởng: 92708 EXP

50.
NPC: Tavern Master
Nhiệm vụ: tìm 20 Bandit Tooth trả cho con này Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 U75Gtun
Phần thưởng: 97184 EXP

50.
NPC: DancerJunon
Nhiệm vụ: đi kill một con boss gà về trả kết thúc chuỗi quest thành minh châu
Phần thưởng: 101732 EXP

53.
NPC: Tavern Master
Nhiệm vụ: đi tìm Wounded Worker nv cho nó
Phần thưởng: 0 EXP

54.

NPC: Wounded Worker
Nhiệm vụ: tìm 20 cái Ghoulwolf Skin
Phần thưởng: 104832 EXP   

55.
NPC: Wounded Worker
Nhiệm vụ: tìm 30 cái Preta Overcoat
Phần thưởng: 33760 EXP

57.
NPC: Wounded Worker
Nhiệm vụ: Đi tìm 20 cái Briquette Igniter
Phần thưởng: 113942 EXP

57.

NPC: Wounded Worker
Nhiệm vụ: Tìm 10 cái áo preta – 10 cái ghoul wolf skin
Phần thưởng: 113942 EXP

58.
NPC: Wounded Worker
Nhiệm vụ: Tìm 20 miếng thịt của Soldie bull
Phần thưởng: 117480 EXP

59.
NPC: Wounded Worker
Nhiệm vụ: đi trả cho Seneschal ở thành long lâm
Phần thưởng: 0 EXP

59.
NPC: Seneschal
Nhiệm vụ: đi hell khỉ
Phần thưởng: 123252 EXP + ring 60  Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 X4bBwzH54. Lưu ý: phải hoàn thành quest 3tr exp của Zomi rồi trả cho Lumberjack mới dc nhận chuỗi quest này
NPC: Lumberjack
Nhiệm vụ: tìm 20 cái Gear Gall trả cho Wounded Deer
Phần thưởng: 108432 EXP

55.
NPC: Wounded Deer
Nhiệm vụ: đi trả cho Mountain Deity
Phần thưởng: 5000 EXP

56.
NPC: Mountain Deity
Nhiệm vụ: đi kill 40 con gấu quay về trả cho Zomi
Phần thưởng: 110030 EXP

57.
NPC: Zomi
Nhiệm vụ: chuyển lời tới Tavern Master
Phần thưởng: 5000 EXP

58.
NPC: Tavern Master
Nhiệm vụ: tìm 20 cái RedSnail Shell
Phần thưởng: 117480 EXP

59.
NPC: Zomi
Nhiệm vụ: tìm 20 miếng thịt Soldier Bull sau đó đi trả cho Sect Master
Phần thưởng: 123252 EXP

60.
NPC: Sect Master
Nhiệm vụ: lão già này kêu mình lv80 hãy quay lại =)) đủ lv80 đến tìm Zomi
Phần thưởng: 5000 EXP


Mr Zang
Mr Zang
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 607
Gold Gold : 637939
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 29
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
https://tgovn.forumvi.com

Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60 Empty Re: Tổng hợp nhiệm vụ từ 20-60

on Tue Dec 20, 2016 11:59 pm
Khá hay~

Cảm ơn đã đóng góp !!

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
View previous topicBack to topView next topic
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum