Ghost Online Thailand
Hãy đăng kí Thành viên để Truy Cập Diễn đàn

Share
View previous topicGo downView next topic
avatar
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 606
Gold Gold : 637839
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 27
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
View user profilehttp://tgovn.forumvi.com

[Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Sun Jan 17, 2016 11:32 pm
Message reputation : 100% (4 votes)
***ThGO QQ List***
Nguồn : FatPudding KgO
Edit : Mr Zang ThGO [Đã có sự cho phép]
*Lưu ý: Dùng Patch Eng để xem tên MOB*
----------------------------------------------------------------
CHASTE HALL (Thanh Quan Âm) 
Nội dung thu gọn:

Lv17: Kasa Obake (우산요괴) - North Chaste Plains [1] 

Lv18: Egg Ghost (달갿귀신)- North Chaste Plains [1] 

Lv19: Geta Shonen (외안귀) - North Chaste Plains [2] 

Lv20: Jiangshi (강시) - Hidden Reed Field [1] -NAMELESS LAKE(이름없는호수) 

Lv21: Wicked Buddah (동안귀) - Reed Field [2] -NAMELESS LAKE(이름없는호수)
 
Lv22: Eye Slime (태셰) - Hidden North Chaste Plains 

Lv23: Garuda (인조귀) - Hidden Reed Field [1] -NAMELESS LAKE(이름없는호수)
BUDDHA TOWN (Giang Tân Thôn) 
Nội dung thu gọn:

Lv24: Gawama (가와마) - Underground Tunnel [2]
 
Lv25: Blue Preta (장걸아귀) - Underground Tunnel [2] 

Lv26: Gawama (가와마) - Underground Tunnel [2] 

Lv27: Blood Jiangshi (정혈귀) - Underground Tunnel [4] 

Lv28: Blue Keburi (청염깨부리) - Naga Fire Festival - Netherworld 

Lv29: Coffin Carrier (강하관시) - Underground Tunnel [8] 

Lv30: Blue Keburi (청염깨부리) - Naga Fire Festival -Netherworld 

Lv31: Mining Shovel (지옥혈부) - Underground Tunnel [8] 

Lv32: Coffin Carrier (강하관시) - Underground Tunnel [8] 

Lv33: Mining Shovel (지옥혈부) - Underground Tunnel [8]
DUSK CASTLE (Thành Minh Châu) 
Nội dung thu gọn:

Lv34: Maiden Ghost (처녀귀신) - Hidden Reed Field [4] -NAMELESS LAKE(이름없는호수) 

Lv35: Sightless Worm (기에충) - Serpent Lair [1] 

Lv36: Skeleton (해골귀) - Bamboo Grove [1]

 Lv37: Kabu (까부) - Bamboo Grove [2] 

Lv38: Golden Arachne (요안지) - Serpent Lair [2] 

Lv39: Snake Tamer (이사귀) - Bamboo Grove [2] 

Lv40: Dokebi (도깨비) - Hidden Bamboo Grove (in BambooGrove[3])
 
Lv41: Dokebi (도깨비) - Hidden Bamboo Grove (in BambooGrove[3]) 

Lv42: Ginseng Fighter (외족삼귀) - Bamboo Grove [3] 

Lv43: Dark Face Ghost (흑용안귀) - Bamboo Grove [3] 

Lv44: Kapu (카푸) - Dusk Plains [1] 

Lv45: Loku Loku (로쿠로쿠비) - Dusk Plains [2,3] 

Lv46: Horn Dokebi (뿔도깨비) - Dusk Plains [3] 

Lv47: Horn Dokebi (뿔도깨비) - Dusk Plains [3] 

Lv48: Bandit (산적) - Hidden Dusk Plains [1] 

Lv49: Guwaz (구와즈) - Hidden Dusk Plains [1] 

Lv50: Guwaz (구와즈) - Hidden Dusk Plains [1]
DRAGON TAVERN (Khách Sạn Long Lâm) 
Nội dung thu gọn:

Lv51: Barrel Weasel (통족제비) - Dragon Mountain [1,3] 

Lv52: Drunken Raccoon (만취너구리) - Dragon Mountain [3] 

Lv53: Drunken Raccoon (만취너구리) - Dragon Mountain [3] 

Lv54: Parasite Bear (흑웅) - Dragon Mountain [4] 

Lv55: Ghoul Wolf (혈랑) - Dragon Mountain [5] 

Lv56: Preta (아귀) - Dragon Gorge [4]/ Yellow Stalactite Cave [4] - DUSK WELL 

Lv57: King Keburi (왕깨부리) - Dragon Gorge [4] 

Lv58: Red Snail (적달팽이귀) - Yellow Stalactite Cave [4,5] - DUSK WELL 

Lv59: Parasite (충욕토) - Yellow Stalactite Cave [5] - DUSK WELL 

Lv60: Soldier Bull (우인귀) - Dragon Gorge [6]
*Chú ý: Level 60 - Làm nv Daily ở Hell (Gaint Dokebi-Nhận 350k Exp)*

DRAGON CASTLE (Thành Long Lâm) 
Nội dung thu gọn:

Lv61: Kappa (요수귀) - Rocky Stream [5] 

Lv62: Snail Bride (우렁각시) - Hidden Rocky Stream [2]
 
Lv63: Snail Bride (우렁각시) - Hidden Rocky Stream [2] 

Lv64: Pale Face Ghost (백용안귀) - Hidden Rocky Stream[2]/ Rocky Mountain [2] 

Lv65: Pale Face Ghost (백용안귀) - Hidden Rocky Stream[2]/ Rocky Mountain [2] 

Lv66: Stone Slate (거암귀) - Hidden Rocky Mountains [2] 

Lv67: Housewife (쪽박귀신) - Rocky Mountains [7] 

Lv68: Monko (몬코) - Rocky Mountains [5] 

Lv69: Monko (몬코) - Rocky Mountains [5] 

Lv70: Totem Ent (이목귀) - Hidden Rocky Mountains [3] 

Lv71: Totem Ent (이목귀) - Hidden Rocky Mountains [3] 

Lv72: Neon Mask (야광귀) - Rocky Gorge [2,3] 

Lv73: Neon Mask (야광귀) - Rocky Gorge [2,3] 

Lv74: Walking Egg (마란) - Rocky Gorge [2,3]
 
Lv75: Raven (삼족오) - Rocky Gorge [5]/ Road of Fate [1,2,3]
 
Lv76: Raven (삼족오) - Rocky Gorge [5]/ Road of Fate [1,2,3] 

Lv77: Nine Tails (구미호) - Rocky Gorge [6]
 
Lv78: Nine Tails (구미호) - Rocky Gorge [6] 

Lv79: Pulgasari (불가사리) - Rocky Gorge [7] 

Lv80: Pulgasari (불가사리) - Rocky Gorge [7]
TOWER OF FATE (Tháp Sinh tử)
Nội dung thu gọn:

Lv81: Tainted Ninja (암자귀) - Chamber of Oblivion [1]
 
Lv82: Tainted Ninja (암자귀) - Chamber of Oblivion [1] 

Lv83: Headsman (참수귀) - Chamber of Oblivion [5] 

Lv84: Headsman (참수귀) - Chamber of Oblivion [5] 

Lv85: Red Flame (화염귀) - Chamber of Oblivion [10] 

Lv86: Rock Giant (기암석귀) - Chamber of Pain [6] 

Lv87: Rock Giant (기암석귀) - Chamber of Pain [6] 

Lv88: Bloody Tentacle (기구혈귀) - Chamber of Pain [9] 

Lv89: Bloody Tentacle (기구혈귀) - Chamber of Pain [9] 

Lv90: Bloody Tentacle (기구혈귀) - Chamber of Pain [9] 

Lv91: Poison Hag (독운귀) - Chamber of Grief [2] 

Lv92: Poison Hag (독운귀) - Chamber of Grief [2] 

Lv93: Spectre Armor (원귀갑) - Chamber of Grief [7] 

Lv94: Spectre Armor (원귀갑)- Chamber of Grief [7]
 
Lv95: Shadow Slime (인영조귀) - Chamber of Grief [9]
 
Lv96: Shadow Slime (인영조귀) - Chamber of Grief [9] 

Lv97: Dark Ent (흑수목귀) - Chamber of Fate [1] 

Lv98: Dark Ent (흑수목귀) - Chamber of Fate [1] 

Lv99: 
Dark Ent (흑수목귀) - Chamber of Fate [1] 

Lv100: 
Dark Ent (흑수목귀) - Chamber of Fate [1] 

*Chú ý : Tại Level 103 - 104,QQ khá chậm,nên các bạn hãy làm Daily Quest tại Tháp Sinh Tử(Sau khi hoàn thành seri Tháp).Mỗi ngày sẽ nhận được 1m Exp khi làm Daily là Đánh bại Bloody Ent*

HERMIT TOWN (Làng Tuyết) 
Nội dung thu gọn:

Lv101: Yeti (산고) - Hidden Tian Steps [1] 

Lv102: Yeti (산고) - Hidden Tian Steps [1] 

Lv103: Skeleton Bird (조골귀) - Hidden Tian Steps [2] 

Lv104: Buffalo Man (Sửu Nhi) - Hidden Tian Steps [2]
*Chú ý : Có rất nhiều nhiệm vụ tại Titan Temple với lượng Exp là khá lớn,vì QQ 120 rất khó khắn,nên hãy làm Những nv đó vào dịp x2 Exp(Đối với ThGO)*

TIAN TEMPLE (Đến Khổng Lồ) 
Nội dung thu gọn:

Lv105: Grim Reaper (저승사자 ) - Tian Steps [10] 

Lv106: Grim Reaper (저승사자 ) - Tian Steps [10] 

Lv107: Scarf Rooster (이두광계) - Hermit Peaks [1] 

Lv108: Snow Girl (설녀) - Hermit Peaks [1]/ Tian Bridge [3,4

Lv109: Ice Doll (빙극인) - Tian Bridge [3,4] 

Lv110: Ice Doll (빙극인) - Tian Bridge [3,4] 
Lv111: Aerial Fish (비괴어) - Hermit Peaks [3]
 
Lv112: Aerial Fish (비괴어) - Hermit Peaks [3] 

Lv113: Little Deity (동자선) - Hidden Hermit Peaks [2] 

Lv114: Little Deity (동자선) - Hidden Hermit Peaks [2] 

Lv115: Monkey Lord (천도신) - Hidden Hermit Peaks [2] 

Lv116: Mad Soong Soong (불량숭숭) - Peril Ravine [1,2] 

Lv117: Mad Soong Soong (불량숭숭) - Peril Ravine [1,2] 

Lv118: Bat (편마귀) - Hidden Peril Ravine [2]
 
Lv119: Nailed Maiden (제웅) - Hidden Peril Ravine [2] 

Lv120: Mother Soong Soong (어미숭숭) - Hidden Peril Ravine [3] 
*Chú ý :Level  110 sẽ có Daily mới tại Hell là Kill Rồng, 1m5 Exp khi hoàn thành.
Level  110 Đánh Boss Kali nhận được 1m Exp & unlock nv Daily ở TiTan Temple
Level 120 nhận NV Daily tại Hell,Kill Boss thỏ nhận 2m Exp mỗi ngày*

OLD FERRY (Phà Cổ Xưa) 
[KỂ TỪ ĐÂY SẼ LẤY HÌNH GỐC THAILAND BY MR ZANG]
Nội dung thu gọn:

Lv121: Blue Jiangshi (혈강시) - Hidden Peril Ravine [6] 

Lv122: Blue Jiangshi (혈강시) - Hidden Peril Ravine [6]
 
Lv123: Undead Pet Monkey (후안귀) - Hidden Peril Ravine [6] 

Lv124: Undead Pet Monkey (후안귀) - Hidden Peril Ravine [6] 

Lv125: Barbarian (야만족) - Old Ferry [1] 

Lv126: Barbarian (야만족) - Old Ferry [1] 

Lv127: Blazing Wheel (화차륜) - Old Ferry [1,2]
 
Lv128: Blazing Wheel (화차륜) - Old Ferry [1,2]
 
Lv129: Brush Taoist (먹우귀) - Old Ferry [4]
 
Lv130: Brush Taoist (먹우귀) - Old Ferry [4]


Lv131: Killer Tiger (홍살이귀신) - Hidden Ferry [2]
 
Lv132: Killer Tiger (홍살이귀신) - Hidden Ferry [2]
 
Lv133: Frame Fairy (족자요녀) - Old Ferry [5]
 
Lv134: Frame Fairy (족자요녀) - Old Ferry [5]


*Chú Ý : Giết Hollow Khổng Lồ tại Hell Sau đó sẽ Unlock Daily Hell Kill Bánh Xe Khổng lồ nhận 336k Exp*

TAVERN CONCH (Tửu Quán Ốc  ) 
Nội dung thu gọn:

Lv135: Black Kappa (흑하동) - White Phantom Trail [1]
 
Lv136: Black Kappa (흑하동) - White Phantom Trail [1]
 
Lv137: Earthworm (촉음) - White Phantom Trail [4]
 
Lv138: Earthworm (촉음) - White Phantom Trail [4] 


Lv139: Anglerfish (맹파귀) - White Phantom Trail [5,6] 


Lv140: Panoptes (흉안마녀) - White Phantom Trail [8] 


Lv141: Arachne (동중조귀) - White Phantom Trail [7,9] 


Lv142: Cat-Eyed Bee (사봉귀) - Hidden White Plateau [1] 


Lv143: Face Scorpion (귀면갈신) - White Phantom Plateau [6,7] 


Lv144: Dead Man Snake (비촌) - White Phantom Plateau [6,7]
 
Lv145: Tortoise Quartet (삼강동전) - Hidden Black Plateau [1] 


Lv146: Wing Worm (유곤층귀) - Black Phantom Plateau [1] 


Lv147: Fanged Jellyfish (동래적색괴) - Hidden Black Plateau [2] 


Lv148: Six Eye (육안귀) - Black Phantom Plateau [10] 


Lv149: Isis (수금아) - Black Phantom Trail [2] 


Lv150: Octopus (탄주어) - Hidden Black Trail [1]----------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người vui vẻ.
Đừng quên Thanks và Share!


Last edited by Mr Zang on Fri May 20, 2016 11:35 pm; edited 3 times in total

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
avatar
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 606
Gold Gold : 637839
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 27
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
View user profilehttp://tgovn.forumvi.com

Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Mon Jan 18, 2016 12:04 am
Mai Sẽ Update số ảnh quái còn lại, Ngoài ra Update thêm ảnh Map.

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Lính mới
Lính mới
Bài gửi Bài gửi : 5
Gold Gold : 309
T.Danh T.Danh : 7
Ngày tham gia : 2015-10-23
Age : 22
Pet Pet : Phụng hoàng
View user profile

[Hướng Dẫn]

on Tue Jan 19, 2016 6:48 am
Message reputation : 100% (1 vote)
QQ104 là con trâu bounce bounce bounce bounce

[size=18]
avatar
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 606
Gold Gold : 637839
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 27
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
View user profilehttp://tgovn.forumvi.com

Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Wed Jan 20, 2016 8:15 pm
Đã fix lại ! Thanks   

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
avatar
Lính mới
Lính mới
Bài gửi Bài gửi : 8
Gold Gold : 801
T.Danh T.Danh : 1
Ngày tham gia : 2015-12-29
Age : 24
Pet Pet : Gà lôi
View user profile

Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 12:04 am
thím zang, daily quest kill rồng chỗ nào ? sao tìm woài k ra
avatar
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 606
Gold Gold : 637839
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 27
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
View user profilehttp://tgovn.forumvi.com

Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 7:32 pm
Trong Hell nhé!

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
avatar
Lính mới
Lính mới
Bài gửi Bài gửi : 8
Gold Gold : 801
T.Danh T.Danh : 1
Ngày tham gia : 2015-12-29
Age : 24
Pet Pet : Gà lôi
View user profile

Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 7:58 pm
không Q zang ơi
avatar
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 606
Gold Gold : 637839
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 27
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
View user profilehttp://tgovn.forumvi.com

Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 8:06 pm
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:không Q zang ơi
Đánh xong Boss Kali chưa?

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
avatar
Lính mới
Lính mới
Bài gửi Bài gửi : 8
Gold Gold : 801
T.Danh T.Danh : 1
Ngày tham gia : 2015-12-29
Age : 24
Pet Pet : Gà lôi
View user profile

Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 8:08 pm
thì đánh Q110 đánh con tượng ở tian rồi
avatar
Thái Hoà Lão Quân
Thái Hoà Lão Quân
Bài gửi Bài gửi : 606
Gold Gold : 637839
T.Danh T.Danh : 191
Ngày tham gia : 2015-09-13
Age : 27
Đến từ : Hồ Chí Minh
Pet Pet : Gấu trúc
View user profilehttp://tgovn.forumvi.com

Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

on Fri Jan 22, 2016 8:18 pm
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:thì đánh Q110 đánh con tượng ở tian rồi
Tượng titan khác với Boss Kali nhé :v

_________________
Shop Bán MCASH - GOLD - PET - TOY CÁC LOẠI 
[You must be registered and logged in to see this link.] 
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Sponsored content

Re: [Hướng Dẫn] ThGO QQ List

View previous topicBack to topView next topic
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum